Vreme prijema

sat 2

Primopredaja merne opreme se isključivo obavlja u prostorijama metrološke laboratorije, u periodu od 7 do 13.30 h. Molimo Vas da Vaše zahteve uskladite sa našim radnim vremenom. Na odgovornost korisnika, ostavlja se mogućnost primopredaje merne opreme i putem brze pošte.