Reakreditacija 2015

reaccreditation

Nakon nadzornog ocenjivanja od strane Akreditacionog tela Srbije u oktobru mesecu, Metrološka laboratorija HK "Krušik" a.d. Valjevo je potvrdila svoju kompetentnost i uspešno reakreditovana za novi ciklus akreditacije od 4 godine. Prikaz novog sertifikata je na strani "o nama"- "sertifikat o akreditaciji".