Pred Drugi svetski rat i za njegovo vreme, preduzeće je bilo najveći proizvođač ratno - materijalnih sredstava. Pred Drugi svetski rat i za njegovo vreme, preduzeće je bilo najveći proizvođač ratno - materijalnih sredstava. 

 Posle rata, 10 jula 1945. godine, preduzeće prelazi u nadležnost Ministarstva narodne odbrane Jugoslavije i menja naziv u Vojno Tehnički Zavod, "VTZ" - Valjevo. Januara 1948. godine, rešenjem Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije , pov.br. 196/48, od imovine "Vistada" , odnosno Vojno Tehničkog Zavoda, osnovano je preduzeće "Krušik". Novi naziv preduzeće je dobilo po istoimenom brdu iznad njega. 

 

Do 1954. godine, "Krušik " isključivo proizvodi robu za potrebe Vojske. Izgradnjom novih fabrika vojne industrije, potrebe za ratno - materijalnim sredstvima "Krušika" se smanjuju. Zbog toga, u ovom periodu, jedan deo namenskih kapaciteta preorjentiše se na proizvodnju roba za civilno tržište.

 Pored proizvodnje za domaće tržište, "Krušik" polovinom pedesetih godina postaje i izvoznik. Prvi izvoz ostvaren je 1954. godine. Primat u izvozu ima namenska proizvodnja, koja početkom šezdesetih godina u proseku 70 % od ukupne proizvodnje plasira na strana tržišta.

Valjevo-Upravna-zgrada-Krusika U toku sedamdesetih godina, "Krušik" je u intenzivnom procesu izgradnje novih i rekonstrukcije i modernizacije postojećih   proizvodnih i uslužnih kapaciteta. Velika sredstva izdvajaju se u sve fondove, posebno investicione.

 Period od 1970 - 1985. godine, smatra se zlatnim dobom "Krušika". Tada je on, uistinu, predstavljao giganta u jugoslovenskim razmerama sa oko 12.000 zaposlenih radnika. Razvoj kapaciteta i novih tehnologija, Namenskoj daje značajno mesto u razvoju jugoslovenske raketne industrije. Zbog svega ovoga, "Krušik" je razvojni nosilac grada Valjeva, ali i Regiona, posebno nerazvijenih
 opština Mionice, Osečine i Mojkovca.

 

1992. godine, "Krušik" prelazi na organizaciju po holding sistemu, u kojem matično društvo, Holding Namenska, postaje većinski vlasnik u ostalim deoničarskim društvima , koja se Statutom Holdinga od 2000. godine pretvaraju u akcionarska društva.

 

MBM HEU periodu posle bombardovanja, u HK "Krušik" a.d., sproveden je Vladin program za socijalno zbrinjavanje viška zaposlenih u porušenim fabrikama. Po tom osnovu, HK "Krušik" a.d. je napustilo više od 2.500 radnika, tako da je broj zaposlenih u ovom trenutku oko 1700. HK "Krušik" a.d. danas ulazi u proces svojinske transformacije. Sa 68 % vlasništva kapitala, država je preko Saveznog Ministarstva Odbrane, postala većinski vlasnik u sistemu.