approved

Odlukom Akreditacionog tela Srbije, broj 236/2013 od 3.6.2013. godine, ukida se suspenzija za poslove etaloniranja u oblasti pritiska, tako da obim akreditacije važi u celosti.