Metrologija je nauka o merenju i njena primena (VIM 3)/33/.

 

Metrologija obuhvata sve teorijske i praktične aspekte merenja, bez obzira na mernu nesigurnost i oblast primene. Metrologija se prvenstveno bavi:

  • (SI) i prenošenjem vrednosti koju oni reprodukuju radi obezbeđenja sledivosti,
  • Metrologija potiče od grčkih reči: métron = mera i logía=nauka, studija. Nauka o
  • merenju nije rezervisana isključivo za naučnike, većje od životne važnosti za sve nas.

Metrologija je oslonac za pouzdano funkionisanje složene i najčešće nevidljive mreže, usluge, dobavljača i komunikacija od kojih svi zavisimo. Mnoga merenja u fizici, hemiji, medicini, industriji, zaštiti životne sredine i slično imaju direktan uticaj na kvalitet života, kao što je dato u sledećim primerima :

  • Veliki napredak u mikroelektronici ne bi bio moguć bez metrologije.
  • Navigacioni satelitski sistemi i korelacija međunarodnih vremenskih nivoa omogućavaju tačno lociranje, koje omogućuje svetsko umrežavanje informacionih sistema i bezbedno sletanjeaviona u lošim vremenskim uslovima.
  • Zdravlje ljudi u mnogome zavisi od tačne dijagnoze gde je pouzdano merenje sve važnije (na primer, pri merenju nivoa holesterola u krvi). …….

 Hard-Gauge-Calibration-2

Podela metrologije

Metrologija se, u odnosu na njenu složenost i zahtevanu tačnost /1,12,21,22/ deli na :

  • Naučnu metrologiju koja se odnosi na organizaciju i razvoj etalona i njihovo održavanje i predstavlja najviši nivo.
  • Industrijsku metrologiju koja se bavi merilima koja se upotrebljavaju u industriji, u proizvodnim procesima i postupcima ispitivanja, čije adekvatno funkcionisanje obezbedjuje kvalitet proizvoda, bolju konkurentnost i zadovoljstvo kupca.
  • Zakonsku metrologiju koja se bavi merenjima koja utiču na transparentnost ekonomskih transakcija, posebno gde postoji zahtev za zakonskom kontrolom

 

Fundamentalna metrologija nema međunarodnu definiciju, ona obuhvata proučavanja opštih pojmova metrologije najvišeg nivoa tačnosti u okviru pojedinih oblasti. Fundamentalna metrologija može da se opiše kao grana naučne metrologije vrhunskog nivoa.

Naučna metrologija obavlja naučna istraživanja radi unapređenja SI jedinica, bavi se organizacijom, razvojem i održavanjem etalona pomoću kojih se praktično realizuju vrednosti SI jedinica, razvija i unapređuje metode etaloniranja kojima se ta vrednost prenosi sa etalona najvišeg nivoa do merila kako bi se ostvarila adekvatna sledivost rezultata merenja.

Industrijska metrologija se bavi istraživanjima, razvojem i unapređenjem merila i merenja koja se koriste i primenjuju u proizvodnim procesima i industriji, a utiču značajno na kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluga. 

Praćenje kvaliteta proizvoda podrazumeva merenja, uz korišćenje adekvatnih merila. Da bi kontrolisanje proizvoda bilo pouzdano i merenja, odnosno merila, moraju biti podvrgnuta određenoj kontroli. Kvalitet merenja i merila ostvaruje se kroz metrološku sledivost, odnosno prenošenjem tačne mere sa primarnih, međunarodnih ili nacionalnih etalona, preko referentnih i radnih, do merila koja se neposredno koriste u procesu merenja.

Međusobno priznavanje sertifikata i izveštaja o etaloniranju i ispitivanju je značajan preduslov slobodnoj trgovini. Ono se bazira na poverenju u uporedivost rezultata etaloniranja i ispitivanja. Ključni elementi strategije postizanja uporedivosti ovih rezultata jesu: harmonizacija kriterijuma akreditacije, sledivost do SI jedinica, jedinstveno izražavanje merne nesigurnosti, ispitivanje osposobljenosti, izbor i upotreba referentnih materijala i validacija i harmonizacija metoda etaloniranja i ispitivanja.

Sledivost do SI jedinica je najfundamentalniji preduslov za postizanje uporedivosti rezultata etaloniranja i ispitivanja, a etaloniranje je postupak kojim se sledivost ostvaruje.

 

Zakonska metrologijaje grana metrologije koja se bavi merilima i merenjima kada je potrebno da se osigura poštena i fer trgovina, i predstavlja osnov za poverenje građanima u korektne rezultate merenja u zvaničnim komercijalnim transakcijama. Navedeni ciljevi se postižu adekvatnom zakonskom kontrolom tih merila. Merila za koja je obavezna zakonska kontrola kao i zahtevi koje ona moraju ispuniti da bi se koristila u zakonskoj metrologiji, propisani su zakonskim propisima. Zakonska kontrola merila koja se koriste u zakonskoj metrologiji obuhvataju sledeće aktivnosti: ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima;ispitivanje i odobrenje tipa (sertifikacija) merila; prvo, periodično i vanredno overavanje; metrološki nadzor i sl.