Slide First

Metrološka laboratorija

Slide First
Slide Second

Etaloniranje etalona i merila

Slide Second
previous arrow
next arrow
Shadow

Metrološka laboratorija HK "Krušik" a.d.

U okviru HK "KRUŠIK" a.d je krajem sedamdesetih godina osnovana metrološka laboratorija ML-20. Tokom osamdesetih godina se razvijala da bi krajem osamdesetih prešla u novu, namenski projektovanu zgradu gde se i danas nalazi. Tada je i nabavljena većina etalona (više od 200). Zahvaljujući tome laboratorija je svih ovih godina ovlašćena od Ministarstva odbrane za 20 fizičkih veličina. U isto vreme je bila ovlašćena od strane SZMDM za neke fizičke veličine.

       

Danas laboratorija poseduje više od 250 etalona , sa kojima se pokriva više od 30 akreditovanih metoda. Laboratorija je od 2011 god akreditovana po standardu SRPS ISO IEC 17025 pod brojem 02-051.

Laboratorija je organizovana u dve celine: laboratoriju za neelektrične veličine i laboratoriju za električne veličine u kojima se održavaju referentni  uslovi u okviru (20±1)° i (23±2)°. Uslovi se kontinuirano prate i memorišu 24 sata dnevno. Svaka od laboratorija je u prostoru od 200 m2.

Laboratorijski prostor je opremljen i posebnom podstanicom za napajanje i filtriranje električne energije tako da nema varijacije napona.  Ceo laboratorijski prostor je na plivajućem podu radi smanjena uticaja vibracija. Istovremo to je antistatik pod.

Laboratorija raspolaže stručnim kadrovima za svaku metodu etaloniranja.

Laboratorija ima ukupno 9 zaposlenih i to:             

 • 3 diplomirana inženjera
 • 1 strukovni inžinjer mašinstva
 • 4 tehničara
 • 1 administrativnog radnika.

Zašto etalonirati?Etaloniranje i testiranje opreme je veoma vazno u kontroli kvaliteta prilikom procesa proizvodnje, na taj način se štedi vreme, sprečava proizvodnja neispravnih proizvoda i obavljanje dodatnih poslova zbog potencijalnih grešaka.

Na taj način proizvodnja se ubrzava i krajnji rezultat je dobijanje proizvoda odlicnog kvaliteta. Upravo iz tih razloga razni standardi, propisi i zakoni zahtevaju godišnje etaloniranje i proveru opreme, jer samo uz sistematski monitoring i redovno etaloniranje opreme možete garantovati za kvalitet vašeg proizvoda.

Prednosti etaloniranja u akreditovanoj laboratoriji se mogu sažeti u sledećem:

 • Smanjuje se stepen rizika u lancu proizvodnje
 • Nema potrebe za ponovnim ispitivanjima koja su skupa
 • Povećava se poverenje potrošača
 • Smanjuju se troškovi i povećava se stepen priznavanja proizvoda na stranim tržištima

ZBOG ČEGA MI?

 • Dobijanje potrebne dokumentacije od akreditovane laboratorije po SRPS ISO/IEC 17025:2006 standardu
 • Etaloniranje, validacija i kvalifikacija opreme i instrumenata na terenu.
 • Preko 30 godina iskustva u metrologiji.
 • Konsalting, obuka, edukacija
 • Kratak vremenski od narudžbe do izvršenja usluge.
 • Visoko kvalifikovano osoblje i kontinuirana edukacija nam omogućuje kvalitet usluga.
 • Sva naša merna oprema ima mernu sledivost do nacionalnih ili međunarodnih etalona.
 • Za sve informacije smo vam uvek na raspolaganju.

Sertifikat o akreditaciji

Kalibracija mernih instrumenata

Valjevo, Vladike Nikolaja 59

 

Fax: 014/220-149

Tel: 014/226-866

metlab@krusik.rs

 

Aleksandar Mitrović, Šef metrološke laboratorije

Ivana Ilić, zamenik šefa metrološke laboratorije