Etaloniranje etalona i merila dužine:

 • granične planparalelne mere dužine,
 • šipkaste granične mere,
 • etalon merni lenjiri,
 • merni satovi,
 • subita,
 • uređaji za pregled GPPMD,
 • glatki kontrolni valjci i prstenovi,
 • mikrometri za unutrašnja merenja,
 • mikrometri za spoljašnja merenja,
 • uređaji za proveru mernih satova,
 • profil projektori,
 • merni mikroskopi,
 • pomična merila,
 • dubinomeri,
 • visinomeri,
 • mašine za dužinu,
 • uređaji za
 • proveru oblika,
 • etalon kružnosti

Etaloniranje merila ugla:

 • uređaji za proveru ugaonika,
 • ugaonici,
 • optičke prizme i poligoni,
 • granične mere ugla,
 • autokolimatori, podeoni stolovi i aparati,
 • uglomeri,
 • libele,
 • sinusni lenjir

Etaloniranje etalona i merila ravnosti:

 • kontrolne ploče,
 • kontrolna stakla

Etaloniranje merila mase:

 • elektromehaničke vage sa neautomatskim funkcionisanjem
 • etaloniranje tegova klase tačnosti M1 i M2

Etaloniranje merila pritiska:

 • manometri sa elastičnim mernim elementom i digitalni manometri sa pokazivanjem,
 • vakuummetri,
 • manovakuummetri sa elastičnim mernim elementom i digitalni vakuummetri,
 • manovakuummetri sa pokazivanjem

Etaloniranje moment ključeva

Etaloniranje jednosmernog i naizmeničnog električnog napona:

 • voltmetri (analogni, digitalni),
 • višefunkcijska merila,
 • merni izvori,
 • merni pribor

Etaloniranje jednosmerne i naizmenične električne struje:

 • ampermetri (analogni, digitalni),
 • višefunkcijska merila,
 • merni izvori,
 • merni pribor

Etaloniranje merila električne otpornosti:

 • ommetri (digitalni, analogni),
 • višefunkcijska merila,
 • merni otpornici,
 • dekade električne otpornosti,
 • merila provodnosti (digitalni, analogni),
 • merila električne otpornosti i uzemljenja,
 • merila električne otpornosti petlje,
 • merila električne otpornosti izolacije

Etaloniranje merila vremena i frekvencije:

 • digitalni frekvencmetri,
 • sekundomeri (digitalni i mehanički),
 • merači vremenskih intervala